• Sách
  • 51(075.1)
    Bộ đề toán luyện thi vào lớp 10 /
Giá tiền 6500VND
Kí hiệu phân loại 51(075.1)
Tác giả CN Nguyễn Xuân Quỳ
Nhan đề Bộ đề toán luyện thi vào lớp 10 / Nguyễn Xuân Quỳ
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,1996
Mô tả vật lý 128tr: hình vẽ;21cm
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do Lớp 10
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD06006511
000 00025nam a2200024 a 4500
0014236
0021
0044418
008051208s1996 vie
0091 0
020 |c6500VND
039|y20051208090000|zlibol55
041 |avie
084 |a51(075.1)
1001 |aNguyễn Xuân Quỳ
245 |aBộ đề toán luyện thi vào lớp 10 / |cNguyễn Xuân Quỳ
260 |aH.:|bGiáo dục,|c1996
300 |a128tr: hình vẽ;|c21cm
653 |aToán học
653 |aSách luyện thi
653 |aLớp 10
653 |aSách đọc thêm
852|a100|bKho đọc|j(1): KD06006511
890|a1|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD06006511 Kho đọc 51(075.1) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào