• Sách
  • 51(083)
    <162=Một trăm sáu mươi hai> bài toán chọn lọc cấp hai :
Giá tiền 9200VND
Kí hiệu phân loại 51(083)
Tác giả CN Lê Hải Châu
Nhan đề <162=Một trăm sáu mươi hai> bài toán chọn lọc cấp hai : Dùng cho các lớp chuyên, chọn / Lê Hải Châu
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh:Nxb. Trẻ,1996
Mô tả vật lý 152tr: hình vẽ;21cm
Từ khóa tự do Cấp 2
Từ khóa tự do Toán
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD06006570, KD07025853
Địa chỉ 100Kho mượn(2): KM07030410, KM07034402
000 00025nam a2200024 a 4500
0014261
0021
0044445
008051208s1996 vie
0091 0
020 |c9200VND
039|y20051208090000|zlibol55
041 |avie
084 |a51(083)
1001 |aLê Hải Châu
245 |a<162=Một trăm sáu mươi hai> bài toán chọn lọc cấp hai :|bDùng cho các lớp chuyên, chọn / |cLê Hải Châu
260 |aTp. Hồ Chí Minh:|bNxb. Trẻ,|c1996
300 |a152tr: hình vẽ;|c21cm
653 |aCấp 2
653 |aToán
653 |aSách đọc thêm
852|a100|bKho đọc|j(2): KD06006570, KD07025853
852|a100|bKho mượn|j(2): KM07030410, KM07034402
890|a4|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07034402 Kho mượn 51(083) Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
2 KD07025853 Kho đọc 51(083) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KM07030410 Kho mượn 51(083) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
4 KD06006570 Kho đọc 51(083) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào