• Sách
  • 8(V)(083)
    <45=Bốn mươi lăm> bài văn chọn lọc 7 :
Giá tiền 8500VND
Kí hiệu phân loại 8(V)(083)
Tác giả CN Nguyễn Viết Hùng
Nhan đề <45=Bốn mươi lăm> bài văn chọn lọc 7 : Theo chương trình mới chỉnh lí của bộ giáo dục và đào tạo: Dùng cho học sinh lớp 7 học ở lớp,... / Nguyễn Viết Hùng, Vũ Tiến Quỳnh
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh:Nxb. Trẻ,1995
Mô tả vật lý 133tr;21cm
Tùng thư Tủ sách hiếu học
Từ khóa tự do Lớp 7
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Từ khóa tự do Văn kể chuyện
Tác giả(bs) CN Vũ Tiến Quỳnh
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM07031976
000 00025nam a2200024 a 4500
0016214
0021
0046510
008051208s1995 vie
0091 0
020 |c8500VND
039|y20051208091300|zlibol55
041 |avie
084 |a8(V)(083)
1001 |aNguyễn Viết Hùng
245 |a<45=Bốn mươi lăm> bài văn chọn lọc 7 :|bTheo chương trình mới chỉnh lí của bộ giáo dục và đào tạo: Dùng cho học sinh lớp 7 học ở lớp,... / |cNguyễn Viết Hùng, Vũ Tiến Quỳnh
260 |aTp. Hồ Chí Minh:|bNxb. Trẻ,|c1995
300 |a133tr;|c21cm
490 |aTủ sách hiếu học
653 |aLớp 7
653 |aSách đọc thêm
653 |aVăn kể chuyện
700 |aVũ Tiến Quỳnh
852|a100|bKho mượn|j(1): KM07031976
890|a1|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07031976 Kho mượn 8(V)(083) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào