• Sách
  • NG527NG
    500 bài toán chọn lọc 8 :
Giá tiền 22000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 51(083)
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Đạm
Nhan đề 500 bài toán chọn lọc 8 : Các dạng bài tập Đại số, Hình học cơ bản và nâng cao theo chương trình mới, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi / Nguyễn Ngọc Đạm, Nguyễn Quang Hanh, Ngô Long Hậu
Lần xuất bản In lần 2
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Đại học Sư phạm,2005
Mô tả vật lý 230tr. ;24cm
Từ khóa tự do Bài tập đại số
Từ khóa tự do Bài tập hình học
Từ khóa tự do Bài tập toán
Từ khóa tự do Lớp 8
Tác giả(bs) CN Ngô Long Hậu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Hanh
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD06023143-4
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM06028711
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV11001667
000 00796nam a2200301 4500
00116663
0021
00417532
008060619s2005 vm| vie
0091 0
020|c22000VND
039|y20060619154600|zyennth
041|avie
044|avm
082|bNG527NG
084|a51(083)
1001 |aNguyễn Ngọc Đạm
24500|a500 bài toán chọn lọc 8 :|bCác dạng bài tập Đại số, Hình học cơ bản và nâng cao theo chương trình mới, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi / |cNguyễn Ngọc Đạm, Nguyễn Quang Hanh, Ngô Long Hậu
250 |aIn lần 2
260 |aH. :|bNxb. Đại học Sư phạm,|c2005
300 |a230tr. ;|c24cm
653|aBài tập đại số
653|aBài tập hình học
653|aBài tập toán
653|aLớp 8
700|aNgô Long Hậu
700|aNguyễn Quang Hanh
852|a100|bKho đọc|j(2): KD06023143-4
852|a100|bKho mượn|j(1): KM06028711
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV11001667
890|a4|b24
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV11001667 Tiếng Việt NG527NG Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
2 KM06028711 Kho mượn NG527NG Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
3 KD06023143 Kho đọc NG527NG Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
4 KD06023144 Kho đọc NG527NG Sách tham khảo 2 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào