• Sách
  • H407X
    Bài tập đại số tuyến tính /
Giá tiền 18000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 517.122
Tác giả CN Hoàng Xuân Sính
Nhan đề Bài tập đại số tuyến tính / Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung
Lần xuất bản Tái bản lần 5
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2009
Mô tả vật lý 207tr. ;21cm
Từ khóa tự do Đại số tuyến tính
Từ khóa tự do Bài tập đại số
Tác giả(bs) CN Trần Phương Dung
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD10031239-40
Địa chỉ 100Kho mượn(7): KM10047787-93
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV11001613
000 00579nam a2200277 4500
00123910
0021
00424863
008101216s2009 vm| vie
0091 0
020|c18000VND
039|y20101216144100|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bH407X
084|a517.122
1001 |aHoàng Xuân Sính
24500|aBài tập đại số tuyến tính / |cHoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung
250 |aTái bản lần 5
260 |aH. :|bGiáo dục,|c2009
300 |a207tr. ;|c21cm
653|aĐại số tuyến tính
653|aBài tập đại số
700|aTrần Phương Dung
852|a100|bKho đọc|j(2): KD10031239-40
852|a100|bKho mượn|j(7): KM10047787-93
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV11001613
890|a10|b190
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV11001613 Tiếng Việt H407X Sách tham khảo 10 Sẵn sàng
2 KD10031239 Kho đọc H407X Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
3 KD10031240 Kho đọc H407X Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
4 KM10047787 Kho mượn H407X Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
5 KM10047788 Kho mượn H407X Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
6 KM10047789 Kho mượn H407X Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
7 KM10047790 Kho mượn H407X Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
8 KM10047791 Kho mượn H407X Sách tham khảo 7 Hạn trả:27-04-2012
9 KM10047792 Kho mượn H407X Sách tham khảo 8 Sẵn sàng
10 KM10047793 Kho mượn H407X Sách tham khảo 9 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào