• Sách
  • 517.112(077)
    Bài tập đại số tuyến tính /
Giá tiền 11000VND
Kí hiệu phân loại 517.112(077)
Tác giả CN Hoàng Xuân Sính
Nhan đề Bài tập đại số tuyến tính / Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,2000
Mô tả vật lý 208tr;21cm
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Đại số tuyến tính
Từ khóa tự do Bài tập đại số
Tác giả(bs) CN Trần Phương Dung
Địa chỉ 100Kho đọc(3): KD06007227-8, KD07025846
Địa chỉ 100Kho mượn(9): KM06017303-8, KM07030416, KM07034232-3
000 00025nam a2200024 a 4500
0018725
0021
0049431
008051208s2000 vie
0091 0
020 |c11000VND
039|y20051208092000|zlibol55
041 |avie
084 |a517.112(077)
1001 |aHoàng Xuân Sính
245 |aBài tập đại số tuyến tính / |cHoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung
260 |aH.:|bGiáo dục,|c2000
300 |a208tr;|c21cm
653 |aToán học
653 |aĐại số tuyến tính
653 |aBài tập đại số
700 |aTrần Phương Dung
852|a100|bKho đọc|j(3): KD06007227-8, KD07025846
852|a100|bKho mượn|j(9): KM06017303-8, KM07030416, KM07034232-3
890|a12|b361
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD07025846 Kho đọc 517.112(077) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
2 KM07034232 Kho mượn 517.112(077) Sách tham khảo 11 Sẵn sàng
3 KM07034233 Kho mượn 517.112(077) Sách tham khảo 12 Sẵn sàng
4 KM07030416 Kho mượn 517.112(077) Sách tham khảo 10 Sẵn sàng
5 KM06017303 Kho mượn 517.112(077) Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
6 KM06017304 Kho mượn 517.112(077) Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
7 KM06017305 Kho mượn 517.112(077) Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
8 KM06017306 Kho mượn 517.112(077) Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
9 KM06017307 Kho mượn 517.112(077) Sách tham khảo 8 Sẵn sàng
10 KM06017308 Kho mượn 517.112(077) Sách tham khảo 9 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào