• Sách
  • 517.122(077.3)
    Bài tập đại số tuyến tính /
Giá tiền 11000VND
Kí hiệu phân loại 517.122(077.3)
Tác giả CN Hoàng Xuân Sính
Nhan đề Bài tập đại số tuyến tính / Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,2001
Mô tả vật lý 208tr;21cm
Từ khóa tự do Đại số tuyến tính
Từ khóa tự do Bài tập đại số
Tác giả(bs) CN Trần Phương Dung
Địa chỉ 100Kho đọc(5): KD06007230-3, KD06007856
Địa chỉ 100Kho mượn(13): KM06017309-19, KM07030417, KM07034321
000 00507nam a2200229 a 4500
0019564
0021
00410318
008051208s2001 vie
0091 0
020 |c11000VND
039|y20051208092200|zhientt
041 |avie
084 |a517.122(077.3)
1001 |aHoàng Xuân Sính
245 |aBài tập đại số tuyến tính / |cHoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aH.:|bGiáo dục,|c2001
300 |a208tr;|c21cm
653 |aĐại số tuyến tính
653 |aBài tập đại số
700 |aTrần Phương Dung
852|a100|bKho đọc|j(5): KD06007230-3, KD06007856
852|a100|bKho mượn|j(13): KM06017309-19, KM07030417, KM07034321
890|a18|b589
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07034321 Kho mượn 517.122(077.3) Sách tham khảo 18 Sẵn sàng
2 KM07030417 Kho mượn 517.122(077.3) Sách tham khảo 17 Sẵn sàng
3 KM06017309 Kho mượn 517.122(077.3) Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
4 KM06017310 Kho mượn 517.122(077.3) Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
5 KM06017311 Kho mượn 517.122(077.3) Sách tham khảo 8 Sẵn sàng
6 KM06017312 Kho mượn 517.122(077.3) Sách tham khảo 9 Sẵn sàng
7 KM06017313 Kho mượn 517.122(077.3) Sách tham khảo 10 Sẵn sàng
8 KM06017314 Kho mượn 517.122(077.3) Sách tham khảo 11 Sẵn sàng
9 KM06017315 Kho mượn 517.122(077.3) Sách tham khảo 12 Sẵn sàng
10 KM06017316 Kho mượn 517.122(077.3) Sách tham khảo 13 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào