• Sách
  • C101
    Các phương pháp giải hàm số lượng giác hệ thức lượng giác :
Giá tiền 32000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 514.1
Nhan đề Các phương pháp giải hàm số lượng giác hệ thức lượng giác : Dùng cho học sinh 10, 11, 12 luyện thi Đại học, Cao đẳng / Lê Hồng Đức ch.b; Đào Thiện Khải,...
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hà Nội,2006
Mô tả vật lý 337tr. ;24cm
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do Phương pháp giải toán
Từ khóa tự do Hàm lượng giác
Từ khóa tự do Hệ thức lượng giác
Tác giả(bs) CN Đào Thiện Khải
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Đức
Tác giả(bs) CN Lê Hữu Trí
Tác giả(bs) CN Lê Bích Ngọc
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD07026578-9
Địa chỉ 100Kho mượn(8): KM07036822-9
000 00764nam a2200313 4500
00119637
0021
00420554
008071123s2006 vm| vie
0091 0
020|c32000VND
039|y20071123105600|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bC101
084|a514.1
24500|aCác phương pháp giải hàm số lượng giác hệ thức lượng giác :|bDùng cho học sinh 10, 11, 12 luyện thi Đại học, Cao đẳng / |cLê Hồng Đức ch.b; Đào Thiện Khải,...
260 |aH. :|bNxb. Hà Nội,|c2006
300 |a337tr. ;|c24cm
653|aSách luyện thi
653|aPhương pháp giải toán
653|aHàm lượng giác
653|aHệ thức lượng giác
700|aĐào Thiện Khải
700|aLê Hồng Đức
700|aLê Hữu Trí
700|aLê Bích Ngọc
852|a100|bKho đọc|j(2): KD07026578-9
852|a100|bKho mượn|j(8): KM07036822-9
890|a10|b29
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD07026578 Kho đọc C101 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
2 KD07026579 Kho đọc C101 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KM07036822 Kho mượn C101 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
4 KM07036823 Kho mượn C101 Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
5 KM07036824 Kho mượn C101 Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
6 KM07036825 Kho mượn C101 Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
7 KM07036826 Kho mượn C101 Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
8 KM07036827 Kho mượn C101 Sách tham khảo 8 Sẵn sàng
9 KM07036828 Kho mượn C101 Sách tham khảo 9 Sẵn sàng
10 KM07036829 Kho mượn C101 Sách tham khảo 10 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào