• Sách
  • C101
    Các phương pháp giải mặt phẳng - đường thẳng - mặt cầu :
Giá tiền 28000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 517.3
Nhan đề Các phương pháp giải mặt phẳng - đường thẳng - mặt cầu : Dùng cho học sinh 10, 11, 12 luyện thi Đại học, Cao đẳng / Lê Hồng Đức ch.b; Đào Thiện Khải,...
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hà Nội,2005
Mô tả vật lý 288tr. ;24cm
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do Phương pháp giải toán
Từ khóa tự do Đường thẳng
Từ khóa tự do Mặt phẳng
Tác giả(bs) CN Đào Thiện Khải
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Đức
Tác giả(bs) CN Lê Hữu Trí
Tác giả(bs) CN Lê Bích Ngọc
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD07026580-1
Địa chỉ 100Kho mượn(7): KM07036831-7
000 00749nam a2200313 4500
00119638
0021
00420555
008071123s2005 vm| vie
0091 0
020|c28000VND
039|y20071123110600|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bC101
084|a517.3
24500|aCác phương pháp giải mặt phẳng - đường thẳng - mặt cầu :|bDùng cho học sinh 10, 11, 12 luyện thi Đại học, Cao đẳng / |cLê Hồng Đức ch.b; Đào Thiện Khải,...
260 |aH. :|bNxb. Hà Nội,|c2005
300 |a288tr. ;|c24cm
653|aSách luyện thi
653|aPhương pháp giải toán
653|aĐường thẳng
653|aMặt phẳng
700|aĐào Thiện Khải
700|aLê Hồng Đức
700|aLê Hữu Trí
700|aLê Bích Ngọc
852|a100|bKho đọc|j(2): KD07026580-1
852|a100|bKho mượn|j(7): KM07036831-7
890|a9|b43
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD07026580 Kho đọc C101 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
2 KD07026581 Kho đọc C101 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KM07036831 Kho mượn C101 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
4 KM07036832 Kho mượn C101 Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
5 KM07036833 Kho mượn C101 Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
6 KM07036834 Kho mượn C101 Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
7 KM07036835 Kho mượn C101 Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
8 KM07036836 Kho mượn C101 Sách tham khảo 8 Sẵn sàng
9 KM07036837 Kho mượn C101 Sách tham khảo 9 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào