• Sách
  • C101
    Các phương pháp giải ba đường Côníc :
Giá tiền 23000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 517.31
Nhan đề Các phương pháp giải ba đường Côníc : Dùng cho học sinh 10,11,12 luyện thi Đại học, Cao đẳng / Lê Hồng Đức ch.b; Đào Thiện Khải,...
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hà Nội,2006
Mô tả vật lý 231tr. ;24cm
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do Phương pháp giải toán
Từ khóa tự do Ba đường côníc
Tác giả(bs) CN Đào Thiện Khải
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Đức
Tác giả(bs) CN Lê Hữu Trí
Tác giả(bs) CN Lê Bích Ngọc
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD07026588-9
Địa chỉ 100Kho mượn(8): KM07036862-9
000 00706nam a2200301 4500
00119642
0021
00420559
008071123s2006 vm| vie
0091 0
020|c23000VND
039|y20071123141500|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bC101
084|a517.31
24500|aCác phương pháp giải ba đường Côníc :|bDùng cho học sinh 10,11,12 luyện thi Đại học, Cao đẳng / |cLê Hồng Đức ch.b; Đào Thiện Khải,...
260 |aH. :|bNxb. Hà Nội,|c2006
300 |a231tr. ;|c24cm
653|aSách luyện thi
653|aPhương pháp giải toán
653|aBa đường côníc
700|aĐào Thiện Khải
700|aLê Hồng Đức
700|aLê Hữu Trí
700|aLê Bích Ngọc
852|a100|bKho đọc|j(2): KD07026588-9
852|a100|bKho mượn|j(8): KM07036862-9
890|a10|b16
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD07026588 Kho đọc C101 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
2 KD07026589 Kho đọc C101 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KM07036862 Kho mượn C101 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
4 KM07036863 Kho mượn C101 Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
5 KM07036864 Kho mượn C101 Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
6 KM07036865 Kho mượn C101 Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
7 KM07036866 Kho mượn C101 Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
8 KM07036867 Kho mượn C101 Sách tham khảo 8 Sẵn sàng
9 KM07036868 Kho mượn C101 Sách tham khảo 9 Sẵn sàng
10 KM07036869 Kho mượn C101 Sách tham khảo 10 Hạn trả:02-03-2010

Không có liên kết tài liệu số nào