• Sách
  • C101
    Các phương pháp giải đường thẳng - đường tròn :
Giá tiền 20000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 513
Nhan đề Các phương pháp giải đường thẳng - đường tròn : Dùng cho học sinh 10,11,12 luyện thi Đại học, Cao đẳng / Lê Hồng Đức ch.b; Đào Thiện Khải,...
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hà Nội,2006
Mô tả vật lý 185tr. ;24cm
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do Phương pháp giải toán
Từ khóa tự do Đường thẳng
Từ khóa tự do Đường tròn
Tác giả(bs) CN Đào Thiện Khải
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Đức
Tác giả(bs) CN Lê Hữu Trí
Tác giả(bs) CN Lê Bích Ngọc
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD07026590-1
Địa chỉ 100Kho mượn(7): KM07036871-7
000 00737nam a2200313 4500
00119643
0021
00420560
008071123s2006 vm| vie
0091 0
020|c20000VND
039|y20071123142600|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bC101
084|a513
24500|aCác phương pháp giải đường thẳng - đường tròn :|bDùng cho học sinh 10,11,12 luyện thi Đại học, Cao đẳng / |cLê Hồng Đức ch.b; Đào Thiện Khải,...
260 |aH. :|bNxb. Hà Nội,|c2006
300 |a185tr. ;|c24cm
653|aSách luyện thi
653|aPhương pháp giải toán
653|aĐường thẳng
653|aĐường tròn
700|aĐào Thiện Khải
700|aLê Hồng Đức
700|aLê Hữu Trí
700|aLê Bích Ngọc
852|a100|bKho đọc|j(2): KD07026590-1
852|a100|bKho mượn|j(7): KM07036871-7
890|a9|b17
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD07026590 Kho đọc C101 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
2 KD07026591 Kho đọc C101 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KM07036871 Kho mượn C101 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
4 KM07036872 Kho mượn C101 Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
5 KM07036873 Kho mượn C101 Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
6 KM07036874 Kho mượn C101 Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
7 KM07036875 Kho mượn C101 Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
8 KM07036876 Kho mượn C101 Sách tham khảo 8 Sẵn sàng
9 KM07036877 Kho mượn C101 Sách tham khảo 9 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào