• Sách
  • C101
    Các phương pháp giải các bài toán hình học không gian bằng phép tọa độ hóa :
Giá tiền 15000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 513
Nhan đề Các phương pháp giải các bài toán hình học không gian bằng phép tọa độ hóa : Dùng cho học sinh 10,11,12 luyện thi Đại học, Cao đẳng / Lê Hồng Đức ch.b; Đào Thiện Khải,...
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hà Nội,2006
Mô tả vật lý 128tr. ;24cm
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do Hình học không gian
Từ khóa tự do Phương pháp giải toán
Tác giả(bs) CN Đào Thiện Khải
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Đức
Tác giả(bs) CN Lê Hữu Trí
Tác giả(bs) CN Lê Bích Ngọc
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD07026592-3
Địa chỉ 100Kho mượn(7): KM07036878-9, KM07036881-5
000 00747nam a2200301 4500
00119644
0021
00420561
008071123s2006 vm| vie
0091 0
020|c15000VND
039|y20071123142900|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bC101
084|a513
24500|aCác phương pháp giải các bài toán hình học không gian bằng phép tọa độ hóa :|bDùng cho học sinh 10,11,12 luyện thi Đại học, Cao đẳng / |cLê Hồng Đức ch.b; Đào Thiện Khải,...
260 |aH. :|bNxb. Hà Nội,|c2006
300 |a128tr. ;|c24cm
653|aSách luyện thi
653|aHình học không gian
653|aPhương pháp giải toán
700|aĐào Thiện Khải
700|aLê Hồng Đức
700|aLê Hữu Trí
700|aLê Bích Ngọc
852|a100|bKho đọc|j(2): KD07026592-3
852|a100|bKho mượn|j(7): KM07036878-9, KM07036881-5
890|a9|b57
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD07026592 Kho đọc C101 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
2 KD07026593 Kho đọc C101 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KM07036878 Kho mượn C101 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
4 KM07036879 Kho mượn C101 Sách tham khảo 4 Hạn trả:14-06-2011
5 KM07036881 Kho mượn C101 Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
6 KM07036882 Kho mượn C101 Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
7 KM07036883 Kho mượn C101 Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
8 KM07036884 Kho mượn C101 Sách tham khảo 8 Sẵn sàng
9 KM07036885 Kho mượn C101 Sách tham khảo 9 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào