• Sách
  • 512
    <306=Ba trăm linh sáu> bài tập trắc nghiệm đại số lượng giác :
Giá tiền 15000VND
Kí hiệu phân loại 512
Tác giả CN Bùi Ngọc Anh
Nhan đề <306=Ba trăm linh sáu> bài tập trắc nghiệm đại số lượng giác : Chương trình phổ thông trung học / Bùi Ngọc Anh
Thông tin xuất bản H.:Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội,2002
Mô tả vật lý 220tr;21cm
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Phổ thông trung học
Từ khóa tự do Bài tập toán
Từ khóa tự do Lượng giác
Từ khóa tự do Đại số
Địa chỉ 100Kho đọc(3): KD06006723-5
Địa chỉ 100Kho mượn(3): KM06016684-6
000 00025nam a2200024 a 4500
00112083
0021
00412909
008051208s2002 vie
0091 0
020 |c15000VND
039|y20051208092900|zlibol55
041 |avie
084 |a512
1001 |aBùi Ngọc Anh
245 |a<306=Ba trăm linh sáu> bài tập trắc nghiệm đại số lượng giác :|bChương trình phổ thông trung học / |cBùi Ngọc Anh
260 |aH.:|bNxb. Đại học quốc gia Hà Nội,|c2002
300 |a220tr;|c21cm
653 |aToán học
653 |aPhổ thông trung học
653 |aBài tập toán
653 |aLượng giác
653 |aĐại số
852|a100|bKho đọc|j(3): KD06006723-5
852|a100|bKho mượn|j(3): KM06016684-6
890|a6|b14
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM06016684 Kho mượn 512 Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
2 KM06016685 Kho mượn 512 Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
3 KM06016686 Kho mượn 512 Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
4 KD06006723 Kho đọc 512 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
5 KD06006724 Kho đọc 512 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
6 KD06006725 Kho đọc 512 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào