• Sách
  • 510
    <10.000=Mười nghìn> bài toán sơ cấp bất đẳng thức :
Giá tiền 30000VND
Kí hiệu phân loại 510
Tác giả CN Phan Huy Khải
Nhan đề <10.000=Mười nghìn> bài toán sơ cấp bất đẳng thức : Bất đẳng thức trong các bài toán hình học / Phan Huy Khải
Thông tin xuất bản H.:Nxb. Hà Nội,1998
Mô tả vật lý 507tr;21cm
Từ khóa tự do Toán sơ cấp
Từ khóa tự do Lượng giác
Từ khóa tự do Bài tập hình học
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD06006665-6
Địa chỉ 100Kho mượn(3): KM07034367-9
000 00025nam a2200024 a 4500
0018552
0021
0049252
008051208s1998 vie
0091 0
020 |c30000VND
039|y20051208092000|zlibol55
041 |avie
084 |a510
1001 |aPhan Huy Khải
245 |a<10.000=Mười nghìn> bài toán sơ cấp bất đẳng thức :|bBất đẳng thức trong các bài toán hình học / |cPhan Huy Khải
260 |aH.:|bNxb. Hà Nội,|c1998
300 |a507tr;|c21cm
653 |aToán sơ cấp
653 |aLượng giác
653 |aBài tập hình học
852|a100|bKho đọc|j(2): KD06006665-6
852|a100|bKho mượn|j(3): KM07034367-9
890|a5|b15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07034367 Kho mượn 510 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
2 KM07034368 Kho mượn 510 Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
3 KM07034369 Kho mượn 510 Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
4 KD06006665 Kho đọc 510 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
5 KD06006666 Kho đọc 510 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào