• Sách
  • 339.13
    <121=Một trăm hai mươi mốt> kế kiếm tiền trong cuộc sống hiện đại /
Giá tiền 33000VND
Kí hiệu phân loại 339.13
Tác giả CN Kim Sơn
Nhan đề <121=Một trăm hai mươi mốt> kế kiếm tiền trong cuộc sống hiện đại / Kim Sơn, Mạnh Hiến Đường b.s
Thông tin xuất bản H.:Thanh niên,2003
Mô tả vật lý 331tr;19cm
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Bí quyết làm giàu
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Bí quyết kinh doanh
Tác giả(bs) CN Mạnh Hiến Đường
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD06001858
000 00025nam a2200024 a 4500
00112507
0021
00413336
008051208s2003 vie
0091 0
020 |c33000VND
039|y20051208093000|zlibol55
041 |avie
084 |a339.13
1001 |aKim Sơn
245 |a<121=Một trăm hai mươi mốt> kế kiếm tiền trong cuộc sống hiện đại / |cKim Sơn, Mạnh Hiến Đường b.s
260 |aH.:|bThanh niên,|c2003
300 |a331tr;|c19cm
653 |aKinh doanh
653 |aBí quyết làm giàu
653 |aKinh tế
653 |aBí quyết kinh doanh
700 |aMạnh Hiến Đường
852|a100|bKho đọc|j(1): KD06001858
890|a1|b14
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD06001858 Kho đọc 339.13 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào