• Sách
  • 339.72(N)
    <100=Một trăm> tập đoàn kinh tế hàng đầu châu Âu :
Giá tiền 20000VND
Kí hiệu phân loại 339.72(N)
Tác giả CN Nguyễn Tâm Tình
Nhan đề <100=Một trăm> tập đoàn kinh tế hàng đầu châu Âu : Thông tin cần thiết phục vụ các nhà đầu tư chứng khoán và kinh doanh tài chính / Nguyễn Tâm Tình sưu tầm và b.s
Thông tin xuất bản H.:Thế giới,2001
Mô tả vật lý 197tr;19cm
Từ khóa tự do Châu Âu
Từ khóa tự do Tổ chức
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Công ty cổ phần
Từ khóa tự do Tập đoàn sản xuất
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD06001475, KD06001868
Địa chỉ 100Kho mượn(2): KM06004529, KM07033228
000 00610nam a2200241 a 4500
0018888
0021
0049604
008051208s2001 vie
0091 0
020 |c20000VND
039|y20051208092100|zhientt
041 |avie
084 |a339.72(N)
1001 |aNguyễn Tâm Tình
245 |a<100=Một trăm> tập đoàn kinh tế hàng đầu châu Âu :|bThông tin cần thiết phục vụ các nhà đầu tư chứng khoán và kinh doanh tài chính / |cNguyễn Tâm Tình sưu tầm và b.s
260 |aH.:|bThế giới,|c2001
300 |a197tr;|c19cm
653 |aChâu Âu
653 |aTổ chức
653 |aKinh tế
653 |aCông ty cổ phần
653 |aTập đoàn sản xuất
852|a100|bKho đọc|j(2): KD06001475, KD06001868
852|a100|bKho mượn|j(2): KM06004529, KM07033228
890|a4|b16
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07033228 Kho mượn 339.72(N) Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
2 KM06004529 Kho mượn 339.72(N) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
3 KD06001868 Kho đọc 339.72(N) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
4 KD06001475 Kho đọc 339.72(N) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào