• Sách
  • 51
    <40=Bốn mươi> năm olympic toán học quốc tế 1959-2000.
Giá tiền 16200VND
Kí hiệu phân loại 51
Tác giả CN Vũ Dương Thuỵ
Nhan đề <40=Bốn mươi> năm olympic toán học quốc tế 1959-2000. T.2: Các bài toán số học, đại số, giải tích, hình học tổ hợp / Vũ Dương Thuỵ ch.b; Nguyễn Văn Nho
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,2001
Mô tả vật lý 314tr;21cm
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Olimpic
Từ khóa tự do Bài tập đại số
Từ khóa tự do Bài tập giải tích
Từ khóa tự do Lịch sử
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Nho
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM07034316
000 00025nam a2200024 a 4500
0019218
0021
0049953
008051208s2001 vie
0091 0
020 |c16200VND
039|y20051208092200|zlibol55
041 |avie
084 |a51
1001 |aVũ Dương Thuỵ
245 |a<40=Bốn mươi> năm olympic toán học quốc tế 1959-2000.|nT.2: Các bài toán số học, đại số, giải tích, hình học tổ hợp / |cVũ Dương Thuỵ ch.b; Nguyễn Văn Nho
260 |aH.:|bGiáo dục,|c2001
300 |a314tr;|c21cm
653 |aToán học
653 |aOlimpic
653 |aBài tập đại số
653 |aBài tập giải tích
653 |aLịch sử
700 |aNguyễn Văn Nho
852|a100|bKho mượn|j(1): KM07034316
890|a1|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07034316 Kho mượn 51 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào