• Sách
  • 517.22(077.3)
    Bài tập giải tích hàm /
Giá tiền 11800VND
Kí hiệu phân loại 517.22(077.3)
Tác giả CN Nguyễn Văn Khuê
Nhan đề Bài tập giải tích hàm / Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải
Lần xuất bản In lần thứ 3
Thông tin xuất bản H.:Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội,2001
Mô tả vật lý 147tr;21cm
Từ khóa tự do Giải tích hàm
Từ khóa tự do Không gian Banach
Từ khóa tự do Bài tập giải tích
Từ khóa tự do Không gian Tôpô
Từ khóa tự do Không gian Hinbe
Từ khóa tự do Hàm tuyến tính
Tác giả(bs) CN Lê Mậu Hải
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD06007640, KD06023748
Địa chỉ 100Kho mượn(3): KM06017891, KM07034441, KM08042944
000 00025nam a2200024 a 4500
0019610
0021
00410365
008051208s2001 vie
0091 0
020 |c11800VND
039|y20051208092300|zlibol55
041 |avie
084 |a517.22(077.3)
1001 |aNguyễn Văn Khuê
245 |aBài tập giải tích hàm / |cNguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải
250 |aIn lần thứ 3
260 |aH.:|bNxb. Đại học quốc gia Hà Nội,|c2001
300 |a147tr;|c21cm
653 |aGiải tích hàm
653 |aKhông gian Banach
653 |aBài tập giải tích
653 |aKhông gian Tôpô
653 |aKhông gian Hinbe
653 |aHàm tuyến tính
700 |aLê Mậu Hải
852|a100|bKho đọc|j(2): KD06007640, KD06023748
852|a100|bKho mượn|j(3): KM06017891, KM07034441, KM08042944
890|a5|b76
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08042944 Kho mượn 517.22(077.3) Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
2 KM07034441 Kho mượn 517.22(077.3) Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
3 KD06023748 Kho đọc 517.22(077.3) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
4 KM06017891 Kho mượn 517.22(077.3) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
5 KD06007640 Kho đọc 517.22(077.3) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào