• Luận án - Luận văn
  • 352 TR121T
    Biện pháp quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách quốc phòng tại Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng không Không quân :
DDC 352
Tác giả CN Trần Tuấn Anh
Nhan đề Biện pháp quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách quốc phòng tại Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng không Không quân : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Trần Tuấn Anh; Đỗ Minh Thụy hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2018
Mô tả vật lý 77tr + CD : sơ đồ, bảng biểu minh họa ; 30cm.
Tóm tắt Thực trạng hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách quốc phòng tại Sư đoàn Phòng không 363 - Quân chủng Phòng không - Không quân. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách Quốc phòng tại Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân
Từ khóa tự do Ngân sách
Từ khóa tự do Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng không Không quân
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Đỗ Minh Thụy
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000042
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134193
0022
004158B01CA-47C6-492A-982A-909FCD156C91
005201810081518
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181008151836|byennth|c20181008150052|doanhlth|y20181008105945|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a352|bTR121T
100 |aTrần Tuấn Anh
245 |aBiện pháp quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách quốc phòng tại Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng không Không quân : |bLuận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / |cTrần Tuấn Anh; Đỗ Minh Thụy hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2018
300 |a77tr + CD : |bsơ đồ, bảng biểu minh họa ; |c30cm.
520 |aThực trạng hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách quốc phòng tại Sư đoàn Phòng không 363 - Quân chủng Phòng không - Không quân. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách Quốc phòng tại Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân
653 |aNgân sách
653|aSư đoàn 363 Quân chủng Phòng không Không quân
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aĐỗ Minh Thụy|cTS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000042
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000042 Luận án, Luận văn 352 TR121T Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng