• Luận án - Luận văn
  • 352.4 NG527Th
    Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng :
DDC 352.4
Tác giả CN Nguyễn Thế Huy
Nhan đề Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Nguyễn Thế Huy; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 73tr. + CD : bảng, biểu, hình minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Phân tích thực trạng về công tác quản lý thu ngân sách nhà nước của quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Từ đó đề ra biện pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Hải An trong thời gian tới
Từ khóa tự do Thu chi
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Ngân sách
Từ khóa tự do Hải An
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Đào Văn Hiệp
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000661
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140185
0022
0043381663E-B26C-44A8-9D1C-FD4CC98075AD
005202006190911
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200619091320|boanhlth|y20200619091226|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a352.4|bNG527Th
100 |aNguyễn Thế Huy
245 |aBiện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng : |bLuận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / |cNguyễn Thế Huy; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2020
300 |a73tr. + CD : |bbảng, biểu, hình minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aPhân tích thực trạng về công tác quản lý thu ngân sách nhà nước của quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Từ đó đề ra biện pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Hải An trong thời gian tới
653 |aThu chi
653 |aQuản lí
653 |aNgân sách
653|aHải An
653|aHải Phòng
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aĐào Văn Hiệp|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000661
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000661 Luận án, Luận văn 352.4 NG527Th Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng