• Luận án - Luận văn
  • 352.4 Đ450TH
    Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách tại Phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng :
DDC 352.4
Tác giả CN Đỗ Thị Nhung
Nhan đề Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách tại Phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Đỗ Thị Nhung; Bùi Thị Minh Tiệp hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 80tr. + CD : ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Thực trạng công tác quản lý thu - chi ngân sách nhà nước tại Phường Đồng Hòa giai đoạn 2015 - 2019. Một số biện pháp thu - chi ngân sách tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
Từ khóa tự do Phường Đồng Hòa
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Ngân sách
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Kiến An
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Minh Tiệp
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000690
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140220
0022
00483436325-A62D-42F1-98A0-477BE6D4CC65
005202008180951
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200818095143|boanhlth|c20200818095106|doanhlth|y20200818095020|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a352.4|bĐ450TH
100 |aĐỗ Thị Nhung
245 |aBiện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách tại Phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng : |bLuận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / |cĐỗ Thị Nhung; Bùi Thị Minh Tiệp hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2020
300 |a80tr. + CD : ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aThực trạng công tác quản lý thu - chi ngân sách nhà nước tại Phường Đồng Hòa giai đoạn 2015 - 2019. Một số biện pháp thu - chi ngân sách tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
653 |aPhường Đồng Hòa
653 |aQuản lí
653 |aNgân sách
653|aHải Phòng
653|aLuận văn thạc sĩ
653|aKiến An
700 |aBùi Thị Minh Tiệp|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000690
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000690 Luận án, Luận văn 352.4 Đ450TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng