• Luận án - Luận văn
  • Đ450TR
    An investigation into the performance of diamond - shaped dowel joints in concrete slabs on ground /
DDC
BBK 6X
Tác giả CN Đỗ Trọng Quang
Nhan đề An investigation into the performance of diamond - shaped dowel joints in concrete slabs on ground / Đỗ Trọng Quang
Thông tin xuất bản Kđ. :The University of Queensland,2009
Mô tả vật lý 227tr. ;30cm
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Kết cấu
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Khung bê tông
Từ khóa tự do Luận án tiến sĩ
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): LA13001112
000 00687nam a2200289 4500
00128847
0022
00429853
008130122s2009 vm| vie
0091 0
039|y20130122090800|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bĐ450TR
084|a6X
1001 |aĐỗ Trọng Quang
24500|aAn investigation into the performance of diamond - shaped dowel joints in concrete slabs on ground / |cĐỗ Trọng Quang
260 |aKđ. :|bThe University of Queensland,|c2009
300 |a227tr. ;|c30cm
502|aXây dựng. The University of Qeensland
653|aXây dựng
653|aKết cấu
653|aTiếng Anh
653|aKhung bê tông
653|aLuận án tiến sĩ
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): LA13001112
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA13001112 Luận án, Luận văn Đ450TR Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào