• Luận án - Luận văn
  • NG527TH
    Các động từ tình thái Nên, Cần, Phải, Bị, Được trong câu tiếng Việt :
DDC
BBK 4(V)
Tác giả CN Nguyễn Thị Thuận
Nhan đề Các động từ tình thái Nên, Cần, Phải, Bị, Được trong câu tiếng Việt :Luận án tiến sĩ Ngữ văn; Chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ / Nguyễn Thị Thuận; Diệp Quang Ban, Phạm Hùng Việt hướng dẫn
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Viện Ngôn ngữ học,2003
Mô tả vật lý 206tr. ;30cm +
Tóm tắt Lý luận về động từ tình thái. Khả năng kết hợp của 5 từ tình thái nên, cần, phải, được, bị trong câu. Tình thái ở những câu chứa các động từ trên. Hành động nói được diễn đạt bằng những câu chứa các động từ tình thái này.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Luận án tiến sĩ
Tác giả(bs) CN Phạm Hùng Việt
Tác giả(bs) CN Diệp Quang Ban
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): LA13001139
000 01127nam a2200313 4500
00128874
0022
00429880
008130122s2003 vm| vie
0091 0
039|y20130122152400|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bNG527TH
084|a4(V)
1001 |aNguyễn Thị Thuận
24500|aCác động từ tình thái Nên, Cần, Phải, Bị, Được trong câu tiếng Việt :|bLuận án tiến sĩ Ngữ văn; Chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ / |cNguyễn Thị Thuận; Diệp Quang Ban, Phạm Hùng Việt hướng dẫn
260 |aH. :|bNxb. Viện Ngôn ngữ học,|c2003
300 |a206tr. ;|c30cm +|e17tr. phụ lục
502|aLí luận ngôn ngữ. Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Bộ Giáo dục và đào tạo
520 |aLý luận về động từ tình thái. Khả năng kết hợp của 5 từ tình thái nên, cần, phải, được, bị trong câu. Tình thái ở những câu chứa các động từ trên. Hành động nói được diễn đạt bằng những câu chứa các động từ tình thái này.
653|aNgôn ngữ
653|aTiếng Việt
653|aVăn học
653|aLuận án tiến sĩ
700|aPhạm Hùng Việt|ehướng dẫn
700|aDiệp Quang Ban|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): LA13001139
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA13001139 Luận án, Luận văn NG527TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào