• Sách
  • 51
    <172=Một trăm bảy mươi hai> bài toán có chứa tham số /
Giá tiền 10200VND
Kí hiệu phân loại 51
Tác giả CN Lê Khắc Bảo
Nhan đề <172=Một trăm bảy mươi hai> bài toán có chứa tham số / Lê Khắc Bảo
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,2001
Mô tả vật lý 212tr;21cm
Từ khóa tự do Bài tập toán
Từ khóa tự do Đại số
Từ khóa tự do Giải tích toán học
Từ khóa tự do Hình học
Địa chỉ 100Kho đọc(4): KD06006367-70
Địa chỉ 100Kho mượn(3): KM07034361-2, KM08042929
000 00025nam a2200024 a 4500
00110318
0021
00411092
008051208s2001 vie
0091 0
020 |c10200VND
039|y20051208092400|zlibol55
041 |avie
084 |a51
1001 |aLê Khắc Bảo
245 |a<172=Một trăm bảy mươi hai> bài toán có chứa tham số / |cLê Khắc Bảo
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aH.:|bGiáo dục,|c2001
300 |a212tr;|c21cm
653 |aBài tập toán
653 |aĐại số
653 |aGiải tích toán học
653 |aHình học
852|a100|bKho đọc|j(4): KD06006367-70
852|a100|bKho mượn|j(3): KM07034361-2, KM08042929
890|a7|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08042929 Kho mượn 51 Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
2 KM07034361 Kho mượn 51 Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
3 KM07034362 Kho mượn 51 Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
4 KD06006367 Kho đọc 51 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
5 KD06006368 Kho đọc 51 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
6 KD06006369 Kho đọc 51 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
7 KD06006370 Kho đọc 51 Sách tham khảo 4 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào