• Sách
  • PH104QU
    Bồi dưỡng hình học lớp 10 :
Giá tiền 29000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 513(083)
Tác giả CN Phạm Quốc Phong
Nhan đề Bồi dưỡng hình học lớp 10 : Dùng cho học sinh ban Khoa học Tự nhiên, ôn luyện thi vào Đại học, Cao đẳng / Phạm Quốc Phong
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội,2006
Mô tả vật lý 227tr. ;24cm
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Lớp 10
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD07026103
Địa chỉ 100Kho mượn(2): KM07036027-8
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV11001745
000 00614nam a2200265 4500
00119321
0021
00420234
008071008s2006 vm| vie
0091 0
020|c29000VND
039|y20071008105300|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bPH104QU
084|a513(083)
1001 |aPhạm Quốc Phong
24500|aBồi dưỡng hình học lớp 10 :|bDùng cho học sinh ban Khoa học Tự nhiên, ôn luyện thi vào Đại học, Cao đẳng / |cPhạm Quốc Phong
260 |aH. :|bNxb. Đại học Quốc gia Hà Nội,|c2006
300 |a227tr. ;|c24cm
653|aHình học
653|aLớp 10
653|aSách luyện thi
852|a100|bKho đọc|j(1): KD07026103
852|a100|bKho mượn|j(2): KM07036027-8
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV11001745
890|a4|b18
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV11001745 Tiếng Việt PH104QU Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
2 KD07026103 Kho đọc PH104QU Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
3 KM07036027 Kho mượn PH104QU Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
4 KM07036028 Kho mượn PH104QU Sách tham khảo 3 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào