• Sách
  • 51(075.1)
    Sai lầm phổ biến khi giải toán :
Giá tiền 7500VND
Kí hiệu phân loại 51(075.1)
Tác giả CN Nguyễn Vĩnh Cận
Nhan đề Sai lầm phổ biến khi giải toán : Dùng cho học sinh và giáo viên dạy toán THPT / Nguyễn Vĩnh Cận, Lê Thống Nhất, Phan Thanh Quang
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,2002
Mô tả vật lý 146tr;21cm
Tóm tắt Thống kê phân tích những sai lầm khi giải các bài tập đại số, giải tích, lượng giác, hình học
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Phổ thông trung học
Từ khóa tự do Bài tập toán
Từ khóa tự do Lượng giác
Tác giả(bs) CN Lê Thống Nhất
Tác giả(bs) CN Phan Thanh Quang
Địa chỉ 100Kho đọc(3): KD06006504-6
000 00025nam a2200024 a 4500
00111685
0021
00412504
008051208s2002 vie
0091 0
020 |c7500VND
039|y20051208092800|zlibol55
041 |avie
084 |a51(075.1)
1001 |aNguyễn Vĩnh Cận
245 |aSai lầm phổ biến khi giải toán :|bDùng cho học sinh và giáo viên dạy toán THPT / |cNguyễn Vĩnh Cận, Lê Thống Nhất, Phan Thanh Quang
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aH.:|bGiáo dục,|c2002
300 |a146tr;|c21cm
520 |aThống kê phân tích những sai lầm khi giải các bài tập đại số, giải tích, lượng giác, hình học
653 |aHình học
653 |aToán học
653 |aPhổ thông trung học
653 |aBài tập toán
653 |aLượng giác
700 |aLê Thống Nhất
700 |aPhan Thanh Quang
852|a100|bKho đọc|j(3): KD06006504-6
890|a3|b8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD06006504 Kho đọc 51(075.1) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
2 KD06006505 Kho đọc 51(075.1) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KD06006506 Kho đọc 51(075.1) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào