• Sách
  • 398.8 L400V
    Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái Đen vùng Mường La.
Giá tiền VND
DDC 398.8
Tác giả CN Lò Văn Lả
Nhan đề Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái Đen vùng Mường La. Q.1, P.1, Chữ Thái cổ / Lò Văn Lả s.t, biên dịch
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa dân tộc, 2020
Mô tả vật lý 531tr. ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Dân tộc Thái
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Truyện thơ
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001740
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141338
0021
004EA954DA1-A564-46B5-B16B-7C76688BD2D5
005202205040923
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047028917|cVND
039|y20220504092308|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a398.8|bL400V
100 |aLò Văn Lả
245 |aKể chuyện dựng bản xây mường của người Thái Đen vùng Mường La. |nQ.1, P.1, |pChữ Thái cổ / |cLò Văn Lả s.t, biên dịch
260 |aH. : |bVăn hóa dân tộc, |c2020
300 |a531tr. ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aVăn học dân gian
653 |aDân tộc Thái
653 |aViệt Nam
653|aTruyện thơ
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001740
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001740 Tiếng Việt 398.8 L400V Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào