• Sách
  • 895.922 NG527A
    Vùng biển lửa.
Giá tiền VND
DDC 895.922
Tác giả CN Nguyễn Anh Động
Nhan đề Vùng biển lửa. Tiểu thuyết / Q.2, : Nguyễn Anh Động
Thông tin xuất bản H. :Nab. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 453tr. ;cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001741
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141339
0021
004FDF4962C-447A-4D5B-A806-A32D61231F79
005202205040927
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047026385|cVND
039|y20220504092728|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bNG527A
100 |aNguyễn Anh Động
245 |aVùng biển lửa. |nQ.2, : |bTiểu thuyết / |cNguyễn Anh Động
260 |aH. :|bNab. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a453tr. ;|ccm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aTiểu thuyết
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001741
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001741 Tiếng Việt 895.922 NG527A Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào