• Sách
  • 779 PH104C
    Lãng du cũng Phạm Công Thắng :
Giá tiền 0 VND
DDC 779
Tác giả CN Phạm Công Thắng
Nhan đề Lãng du cũng Phạm Công Thắng : Nhiếp ảnh / Phạm Công Thắng
Thông tin xuất bản H. : Ncb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 173tr. ; 14,5x21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả được chia thành 8 chủ đề: Hà Nội, Vẻ đẹp Việt, Mảnh hồn làng, Mắt trong veo, Nắng rẻo cao, Khoảnh khắc, Nếp thời gian, Bạn thiên nhiên
Từ khóa tự do Tác phẩm
Từ khóa tự do Nhiếp ảnh
Từ khóa tự do Sách ảnh
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001743
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141341
0021
0043A5AA3B3-BF24-49B0-962C-B01ECCA3B789
005202205040942
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043064056|c0 VND
039|y20220504094220|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a779|bPH104C
100 |aPhạm Công Thắng
245 |aLãng du cũng Phạm Công Thắng : |bNhiếp ảnh / |cPhạm Công Thắng
260 |aH. : |bNcb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a173tr. ; |c14,5x21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520|aGiới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả được chia thành 8 chủ đề: Hà Nội, Vẻ đẹp Việt, Mảnh hồn làng, Mắt trong veo, Nắng rẻo cao, Khoảnh khắc, Nếp thời gian, Bạn thiên nhiên
653 |aTác phẩm
653 |aNhiếp ảnh
653 |aSách ảnh
653|aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001743
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001743 Tiếng Việt 779 PH104C Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào