• Sách
  • 779 TR121Đ
    Hương núi hồn rừng :
Giá tiền 0 VND
DDC 779
Tác giả CN Trần Đàm
Nhan đề Hương núi hồn rừng : Nhiếp ảnh / Trần Đàm
Thông tin xuất bản H. : Ncb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 179tr. ; 15x21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh thiên nhiên và cuộc sống, con người vùng cao Việt Nam
Từ khóa tự do Miền núi
Từ khóa tự do Nhiếp ảnh
Từ khóa tự do Sách ảnh
Từ khóa tự do Tác phẩm
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001745
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141343
0021
004BBE9E679-1418-4195-B2B6-108D9BA2A864
005202205040951
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049979954|c0 VND
039|y20220504095148|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a779|bTR121Đ
100 |aTrần Đàm
245 |aHương núi hồn rừng : |bNhiếp ảnh / |cTrần Đàm
260 |aH. : |bNcb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a179tr. ; |c15x21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520|aGiới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh thiên nhiên và cuộc sống, con người vùng cao Việt Nam
653 |aMiền núi
653 |aNhiếp ảnh
653 |aSách ảnh
653|aTác phẩm
653|aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001745
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001745 Tiếng Việt 779 TR121Đ Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào