• Sách
  • 759 CH500TH
    Chu Thị Thánh - Các tác phẩm chọn lọc /
Giá tiền VND
DDC 759
Tác giả CN Chu Thị Thánh
Nhan đề Chu Thị Thánh - Các tác phẩm chọn lọc / Chu Thị Thánh
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa dân tộc, 2019
Mô tả vật lý 67tr. ; 15x21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa tự do Kí họa
Từ khóa tự do Tranh bột màu
Từ khóa tự do Tranh sơn dầu
Từ khóa tự do Tác phẩm
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001746
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141344
0021
004C9418C1A-EC52-49E6-AEB6-CCE390877D6F
005202205041003
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049779961|cVND
039|y20220504100348|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a759|bCH500TH
100 |aChu Thị Thánh
245 |aChu Thị Thánh - Các tác phẩm chọn lọc / |cChu Thị Thánh
260 |aH. : |bVăn hóa dân tộc, |c2019
300 |a67tr. ; |c15x21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aKí họa
653 |aTranh bột màu
653 |aTranh sơn dầu
653|aTác phẩm
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001746
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001746 Tiếng Việt 759 CH500TH Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào