• Sách
  • 779 NH307
    Nhiếp ảnh các dân tộc thiểu số /
Giá tiền VND
DDC 779
Nhan đề Nhiếp ảnh các dân tộc thiểu số / Bùi Khắc Thiện, Chu Đức Hòa, Chu Triều Đương,...
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
Mô tả vật lý 171tr. ; 15x21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh và hội hoạ về vẻ đẹp của cảnh sắc và con người các dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Hội họa
Từ khóa tự do Nhiếp ảnh
Từ khóa tự do Tác phẩm
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Chu Đức Hòa
Tác giả(bs) CN Bùi Khắc Thiện
Tác giả(bs) CN Chu Triều Đương
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001747
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141345
0021
0043BECB642-F6CE-4702-8B88-5529F41251C5
005202205041019
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049779978|cVND
039|y20220504101941|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a779|bNH307
245 |aNhiếp ảnh các dân tộc thiểu số / |cBùi Khắc Thiện, Chu Đức Hòa, Chu Triều Đương,...
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2019
300 |a171tr. ; |c15x21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520|aGiới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh và hội hoạ về vẻ đẹp của cảnh sắc và con người các dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aDân tộc thiểu số
653 |aHội họa
653 |aNhiếp ảnh
653|aTác phẩm
653|aViệt Nam
700|aChu Đức Hòa
700|aBùi Khắc Thiện
700|aChu Triều Đương
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001747
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001747 Tiếng Việt 779 NH307 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào