• Kỷ yếu
  • 378.1 N305
    Niên giám đào tạo tín chỉ năm học 2021 - 2022 :
DDC 378.1 N305
Nhan đề Niên giám đào tạo tín chỉ năm học 2021 - 2022 : Tài liệu lưu hành nội bộ /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Hoài Nam; Đoàn Quang Mạnh; Trần Quốc Tuấn,...
Tóm tắt Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh sinh viên của Trường Đại học Hải Phòng. Hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, Quy chế đào tạo hệ chính quy của Trường Đại học Hải Phòng. Chương trình khung đào tạo của các ngành đang được tổ chức đào tạo và các học phần dự kiến của từng kỳ học
Thông tin xuất bản Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2021
Mô tả vật lý 348tr. ; 26cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng
Từ khóa tự do Đào tạo tín chỉ
Từ khóa tự do Niên giám
Từ khóa tự do Trường Đại học Hải Phòng
Từ khóa tự do Năm 2021 - 2022
Từ khóa tự do Giáo dục đại học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoài Nam
Tác giả(bs) CN Đoàn Quang Mạnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Duy Long
Tác giả(bs) CN Thái Thị Nga
Tác giả(bs) CN Trần Quốc Tuấn
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Ngọc Thắng
Tác giả(bs) CN Hà Khánh Lâm
Địa chỉ Thư Viện Đại học Hải Phòng
Tệp tin điện tử http://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbianiengiam_001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141348
0023
00424EFA7F4-ACB4-4F3A-B490-1CE8D772CF22
005202205061058
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220506105826|boanhlth|c20220506105701|doanhlth|y20220506105507|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a378.1|bN305
245 |aNiên giám đào tạo tín chỉ năm học 2021 - 2022 : |bTài liệu lưu hành nội bộ / |cNguyễn Hoài Nam; Đoàn Quang Mạnh; Trần Quốc Tuấn,...
260 |aHải Phòng : |bTrường Đại học Hải Phòng, |c2021
300 |a348tr. ; |c26cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng
520 |aHướng dẫn thực hiện công tác học sinh sinh viên của Trường Đại học Hải Phòng. Hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, Quy chế đào tạo hệ chính quy của Trường Đại học Hải Phòng. Chương trình khung đào tạo của các ngành đang được tổ chức đào tạo và các học phần dự kiến của từng kỳ học
653 |aĐào tạo tín chỉ
653 |aNiên giám
653 |aTrường Đại học Hải Phòng
653|aNăm 2021 - 2022
653|aGiáo dục đại học
700 |aNguyễn Hoài Nam
700|aĐoàn Quang Mạnh|cTS.
700|aNguyễn Thị Thanh Nhàn|cTS.
700|aNguyễn Duy Long|cTh.S
700|aThái Thị Nga|cTS.
700|aTrần Quốc Tuấn|cTS.
700|aĐỗ Thị Ngọc Thắng|cTh.S
700|aHà Khánh Lâm|cTh.S
852 |aThư Viện Đại học Hải Phòng
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbianiengiam_001thumbimage.jpg
890|c1