• Sách
  • 513(077.1)
    Giúp em giải bài tập hình học 7 :
Giá tiền 6500VND
Kí hiệu phân loại 513(077.1)
Tác giả CN Phan Thanh Quang
Nhan đề Giúp em giải bài tập hình học 7 : Theo sách giáo khoa 1996 / Phan Thanh Quang, Nguyễn Vĩnh Cận
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh:Nxb. Tp. Hồ Chí Minh,1997
Mô tả vật lý 112tr;21cm
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Lớp 7
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Từ khóa tự do Toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn Vĩnh Cận
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD06006987
Địa chỉ 100Kho mượn(2): KM06016937-8
000 00025nam a2200024 a 4500
0014408
0021
0044598
008051208s1997 vie
0091 0
020 |c6500VND
039|y20051208090100|zlibol55
041 |avie
084 |a513(077.1)
1001 |aPhan Thanh Quang
245 |aGiúp em giải bài tập hình học 7 :|bTheo sách giáo khoa 1996 / |cPhan Thanh Quang, Nguyễn Vĩnh Cận
260 |aTp. Hồ Chí Minh:|bNxb. Tp. Hồ Chí Minh,|c1997
300 |a112tr;|c21cm
653 |aHình học
653 |aLớp 7
653 |aSách đọc thêm
653 |aToán
700 |aNguyễn Vĩnh Cận
852|a100|bKho đọc|j(1): KD06006987
852|a100|bKho mượn|j(2): KM06016937-8
890|a3|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM06016937 Kho mượn 513(077.1) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
2 KM06016938 Kho mượn 513(077.1) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
3 KD06006987 Kho đọc 513(077.1) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào