• Sách
  • 4(N523)
    <120=Một trăm hai mươi> mẩu chuyện ngụ ngôn hè phố :
Giá tiền 15.000VND
Kí hiệu phân loại 4(N523)
Tác giả CN Nguyễn Thiện Văn
Nhan đề dịch =120 fables from the pavement
Nhan đề <120=Một trăm hai mươi> mẩu chuyện ngụ ngôn hè phố : Song ngữ Anh - Việt. T.1 / Nguyễn Thiện Văn b.s
Thông tin xuất bản Đà Nẵng:Nxb. Đà Nẵng,2004
Mô tả vật lý 144tr;19cm
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Truyện ngắn
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Sách song ngữ
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD06003807-8
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM06015231
000 00025nam a2200024 a 4500
00114791
0021
00415644
008051208s2004 vie
0091 0
020 |c15.000VND
039|y20051208093600|zlibol55
041 |avie
084 |a4(N523)
1001 |aNguyễn Thiện Văn
242 |a=|a120 fables from the pavement
245 |a<120=Một trăm hai mươi> mẩu chuyện ngụ ngôn hè phố :|bSong ngữ Anh - Việt.|nT.1 / |cNguyễn Thiện Văn b.s
260 |aĐà Nẵng:|bNxb. Đà Nẵng,|c2004
300 |a144tr;|c19cm
653 |aTiếng Việt
653 |aTruyện ngắn
653 |aTiếng Anh
653 |aSách song ngữ
852|a100|bKho đọc|j(2): KD06003807-8
852|a100|bKho mượn|j(1): KM06015231
890|a3|b39
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM06015231 Kho mượn 4(N523) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
2 KD06003807 Kho đọc 4(N523) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
3 KD06003808 Kho đọc 4(N523) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào