• Sách
  • 34(V)4(075.3)
    Giáo trình luật dân sự Việt Nam.
Giá tiền 40000VND
Kí hiệu phân loại 34(V)4(075.3)
Nhan đề Giáo trình luật dân sự Việt Nam. T.2 / Biên soạn: Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Văn Tuyết,...
Thông tin xuất bản H.:Công an nhân dân,1997
Mô tả vật lý 406tr;21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường đại học luật Hà Nội
Từ khóa tự do Luật học
Từ khóa tự do Luật tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Tuấn
Tác giả(bs) CN Phạm Công Lạc
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Tuyết
Tác giả(bs) CN Phùng Trung Tập
Tác giả(bs) CN Trần Hữu Biền
Tác giả(bs) CN Trần Thị Huệ
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD06001956-7
Địa chỉ 100Kho mượn(2): KM06002349-50
000 00025nam a2200024 a 4500
0014178
0021
0044358
008051208s1997 vie
0091 0
020 |c40000VND
039|y20051208090000|zlibol55
041 |avie
084 |a34(V)4(075.3)
245 |aGiáo trình luật dân sự Việt Nam.|nT.2 / |cBiên soạn: Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Văn Tuyết,...
260 |aH.:|bCông an nhân dân,|c1997
300 |a406tr;|c21cm
500 |aĐTTS ghi: Trường đại học luật Hà Nội
653 |aLuật học
653 |aLuật tố tụng dân sự
653 |aViệt Nam
700 |aNguyễn Minh Tuấn
700 |aPhạm Công Lạc
700 |aPhạm Văn Tuyết
700 |aPhùng Trung Tập
700 |aTrần Hữu Biền
700 |aTrần Thị Huệ
852|a100|bKho đọc|j(2): KD06001956-7
852|a100|bKho mượn|j(2): KM06002349-50
890|a4|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM06002349 Kho mượn 34(V)4(075.3) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
2 KM06002350 Kho mượn 34(V)4(075.3) Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
3 KD06001956 Kho đọc 34(V)4(075.3) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
4 KD06001957 Kho đọc 34(V)4(075.3) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào