• Luận án - Luận văn
  • TR121TH
    Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ co và ánh xạ không giãn :
DDC
BBK 51
Tác giả CN Trần Thị Hà Giang
Nhan đề Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ co và ánh xạ không giãn :Khoá luận tốt nghiệp / Trần Thị Hà Giang; Đinh Xuân Khánh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng :Nxb. Khoa Toán - Tin,2011
Mô tả vật lý 51tr. ;29cm
Từ khóa tự do ánh xạ
Từ khóa tự do Điểm bất động
Từ khóa tự do Định lí
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Đinh Xuân Khánh
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): LA11000794
000 00740nam a2200289 4500
00126359
0022
00427325
008110901s2011 vm| vie
0091 0
039|y20110901084800|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bTR121TH
084|a51
1001 |aTrần Thị Hà Giang
24500|aMột số định lý về điểm bất động của ánh xạ co và ánh xạ không giãn :|bKhoá luận tốt nghiệp / |cTrần Thị Hà Giang; Đinh Xuân Khánh hướng dẫn
260 |aHải Phòng :|bNxb. Khoa Toán - Tin,|c2011
300 |a51tr. ;|c29cm
502|aToán học. Khoa Toán tin. Trường Đại học Hải Phòng
653|aánh xạ
653|aĐiểm bất động
653|aĐịnh lí
653|aKhóa luận tốt nghiệp
700|aĐinh Xuân Khánh|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): LA11000794
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA11000794 Luận án, Luận văn TR121TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào