• Luận án - Luận văn
  • L250TH
    Điểm bất động của ánh xạ đa trị và một số ứng dụng trong tối ưu :
DDC
BBK 51
Tác giả CN Lê Thị Thuý
Nhan đề Điểm bất động của ánh xạ đa trị và một số ứng dụng trong tối ưu :Khoá luận tốt nghiệp / Lê Thị Thúy; Đinh Xuân Khánh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng :Nxb. Khoa Toán - Tin,2011
Mô tả vật lý 49tr. ;30cm
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Từ khóa tự do Lí thuyết điểm bất động
Từ khóa tự do Toán học
Tác giả(bs) CN Đinh Xuân Khánh
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): LA11000825
000 00712nam a2200277 4500
00126636
0022
00427602
008111201s2011 vm| vie
0091 0
039|y20111201150900|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bL250TH
084|a51
1001 |aLê Thị Thuý
24500|aĐiểm bất động của ánh xạ đa trị và một số ứng dụng trong tối ưu :|bKhoá luận tốt nghiệp / |cLê Thị Thúy; Đinh Xuân Khánh hướng dẫn
260 |aHải Phòng :|bNxb. Khoa Toán - Tin,|c2011
300 |a49tr. ;|c30cm
502|aToán học. Khoa Toán tin. Trường Đại học Hải Phòng
653|aKhóa luận tốt nghiệp
653|aLí thuyết điểm bất động
653|aToán học
700|aĐinh Xuân Khánh|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): LA11000825
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA11000825 Luận án, Luận văn L250TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào