• Đề tài
  • 515.732 Đ312X
    Đa tạp bất biến không ổn định địa phương của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính có trễ :
DDC 515.732
Tác giả CN Đinh Xuân Khánh
Nhan đề Đa tạp bất biến không ổn định địa phương của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính có trễ : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Đinh Xuân Khánh
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2018
Mô tả vật lý 45tr. + CD ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Đa dạng bất biến không ổn định địa phương của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính có trễ.
Từ khóa tự do Phương trình
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000046
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134952
0026
004CC918CAE-DE27-4C2F-B607-6AB8C2F033C3
005201905031045
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190503104525|boanhlth|c20190306094711|doanhlth|y20190306094143|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a515.732|bĐ312X
100 |aĐinh Xuân Khánh
245 |aĐa tạp bất biến không ổn định địa phương của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính có trễ : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / |cĐinh Xuân Khánh
260 |aHải Phòng, |c2018
300 |a45tr. + CD ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aĐa dạng bất biến không ổn định địa phương của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính có trễ.
653 |aPhương trình
653 |aToán học
653 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000046
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000046 Đề tài 515.732 Đ312X Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng