• Sách
  • NG527B
    Sổ tay sử dụng hợp lý ximăng /
Giá tiền 13000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 6X3.91
Tác giả CN Nguyễn Bá Đô
Nhan đề Sổ tay sử dụng hợp lý ximăng / Nguyễn Bá Đô
Thông tin xuất bản H. :Khoa học và kỹ thuật,2006
Mô tả vật lý 91tr. ;21cm
Từ khóa tự do Sổ tay
Từ khóa tự do Sử dụng
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Xi măng
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD08028486-7
Địa chỉ 100Kho mượn(7): KM08041700-6
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV11002041
000 00537nam a2200277 4500
00121114
0021
00422045
008080827s2006 vm| vie
0091 0
020|c13000VND
039|y20080827082400|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bNG527B
084|a6X3.91
1001 |aNguyễn Bá Đô
24500|aSổ tay sử dụng hợp lý ximăng / |cNguyễn Bá Đô
260 |aH. :|bKhoa học và kỹ thuật,|c2006
300 |a91tr. ;|c21cm
653|aSổ tay
653|aSử dụng
653|aXây dựng
653|aXi măng
852|a100|bKho đọc|j(2): KD08028486-7
852|a100|bKho mượn|j(7): KM08041700-6
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV11002041
890|a10|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV11002041 Tiếng Việt NG527B Sách tham khảo 10 Sẵn sàng
2 KD08028486 Kho đọc NG527B Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
3 KD08028487 Kho đọc NG527B Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
4 KM08041700 Kho mượn NG527B Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
5 KM08041701 Kho mượn NG527B Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
6 KM08041702 Kho mượn NG527B Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
7 KM08041703 Kho mượn NG527B Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
8 KM08041704 Kho mượn NG527B Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
9 KM08041705 Kho mượn NG527B Sách tham khảo 8 Sẵn sàng
10 KM08041706 Kho mượn NG527B Sách tham khảo 9 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào