• Sách
  • NG527B
    Sổ tay người làm nhà /
Giá tiền 83000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 6X4.1
Tác giả CN Nguyễn Bá Đô
Nhan đề Sổ tay người làm nhà / Nguyễn Bá Đô (ch.b.); Nguyễn Huy Côn
Lần xuất bản In lần 4, có sửa chữa
Thông tin xuất bản H. :Khoa học và kỹ thuật,2009
Mô tả vật lý 573tr. ;21cm
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức và những vấn đề thực tế gặp phải khi làm nhà ở gia đình như: những qui định về chiều cao nền, về mở cửa, về lối đi, về cấp thoát nước, chọn hướng nhà, bố trí các bộ phận trang thiết bị trong nhà... Đưa ra các bản tỷ lệ pha trộn các loại vữa bê tông
Từ khóa tự do Kĩ thuật xây dựng
Từ khóa tự do Nhà cửa
Từ khóa tự do Sổ tay
Từ khóa tự do Xây dựng dân dụng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Huy Côn
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD13033690-1
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM13053333
Địa chỉ 100Tiếng Việt(2): TV13005564-5
000 00939nam a2200313 4500
00129490
0021
00430503
008131015s2009 vm| vie
0091 0
020|c83000VND
039|y20131015141300|zthutt
041 |avie
044 |avm
082|bNG527B
084|a6X4.1
1001 |aNguyễn Bá Đô
24500|aSổ tay người làm nhà / |cNguyễn Bá Đô (ch.b.); Nguyễn Huy Côn
250 |aIn lần 4, có sửa chữa
260 |aH. :|bKhoa học và kỹ thuật,|c2009
300 |a573tr. ;|c21cm
520 |aCung cấp những kiến thức và những vấn đề thực tế gặp phải khi làm nhà ở gia đình như: những qui định về chiều cao nền, về mở cửa, về lối đi, về cấp thoát nước, chọn hướng nhà, bố trí các bộ phận trang thiết bị trong nhà... Đưa ra các bản tỷ lệ pha trộn các loại vữa bê tông
653|aKĩ thuật xây dựng
653|aNhà cửa
653|aSổ tay
653|aXây dựng dân dụng
700|aNguyễn Huy Côn
852|a100|bKho đọc|j(2): KD13033690-1
852|a100|bKho mượn|j(1): KM13053333
852|a100|bTiếng Việt|j(2): TV13005564-5
890|a5|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD13033690 Kho đọc NG527B Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
2 KD13033691 Kho đọc NG527B Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KM13053333 Kho mượn NG527B Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
4 TV13005564 Tiếng Việt NG527B Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
5 TV13005565 Tiếng Việt NG527B Sách tham khảo 5 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào