• Đề tài
  • NG527D
    Dáng điệu nghiệm của phương trình khuếch tán không cổ điển chứa trễ vô hạn
DDC
BBK 517
Tác giả CN Nguyễn Dương Toàn
Nhan đề Dáng điệu nghiệm của phương trình khuếch tán không cổ điển chứa trễ vô hạn
Thông tin xuất bản Hải Phòng :Trường Đại học Hải Phòng,2017
Mô tả vật lý 49tr. ;30cm
Phụ chú ĐTTS ghi: UBND Thành phố Hải Phòng. Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Tập hút lùi đối với phương trình khuếch tán không cổ điển chứa trễ vô hạn. Tính ổn định nghiệm dừng của phương trình khuyếch tán không cổ điển chứa trễ vô hạn
Từ khóa tự do Trường Đại học Hải Phòng
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Phương trình đạo hàm riêng
Địa chỉ 100Đề tài(1): DT18000070
000 00855nam a2200265 4500
00133447
0026
00434866
005201903051517
008180228s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190305151751|boanhlth|y20180228080500|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082|bNG527D
084|a517
1001 |aNguyễn Dương Toàn
24500|aDáng điệu nghiệm của phương trình khuếch tán không cổ điển chứa trễ vô hạn
260 |aHải Phòng :|bTrường Đại học Hải Phòng,|c2017
300 |a49tr. ;|c30cm
500 |a ĐTTS ghi: UBND Thành phố Hải Phòng. Trường Đại học Hải Phòng
520 |a Tập hút lùi đối với phương trình khuếch tán không cổ điển chứa trễ vô hạn. Tính ổn định nghiệm dừng của phương trình khuyếch tán không cổ điển chứa trễ vô hạn
653|a Trường Đại học Hải Phòng
653|aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
653|a Toán học
653|a Phương trình đạo hàm riêng
852|a100|bĐề tài|j(1): DT18000070
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT18000070 Đề tài NG527D Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào