• Đề tài
  • 515 NG527D
    Bài toán điều khiển tối ưu của lớp phương trình khuếch tán không cổ điển chứa nhớ :
DDC 515
Tác giả CN Nguyễn Dương Toàn
Nhan đề Bài toán điều khiển tối ưu của lớp phương trình khuếch tán không cổ điển chứa nhớ : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.TN.2019.19 / Nguyễn Dương Toàn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2019
Mô tả vật lý 47tr. + CD ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi; Trường Đại học Hải Phòng. UBND thành phố Hải Phòng
Từ khóa tự do Phương trình
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000059
000 00000nam#a2200000ui#4500
00136366
0026
0043494ACCF-D279-44D4-9BA0-A041F52AD77F
005201905201051
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190520105145|boanhlth|y20190520105119|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a515|bNG527D
100 |aNguyễn Dương Toàn
245 |aBài toán điều khiển tối ưu của lớp phương trình khuếch tán không cổ điển chứa nhớ : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.TN.2019.19 / |cNguyễn Dương Toàn
260 |aHải Phòng, |c2019
300 |a47tr. + CD ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi; Trường Đại học Hải Phòng. UBND thành phố Hải Phòng
653 |aPhương trình
653 |aToán học
653 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000059
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000059 Đề tài 515 NG527D Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng