• Đề tài
  • 515 NG527D
    Dáng điệu tiệm cận của phương trình Navier - Stokes - Voigt chứa nhớ và ngoại lực doa động :
DDC 515
Tác giả CN Nguyễn Dương Toàn
Nhan đề Dáng điệu tiệm cận của phương trình Navier - Stokes - Voigt chứa nhớ và ngoại lực doa động : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: GT.TN.2021.20 / Nguyễn Dương Toàn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2021
Mô tả vật lý 48tr. ; 30cm.
Tóm tắt Nội dung bao gồm tập hút đều của lớp phương trình Navier - Stokes - Voigt chứa nhớ. Chứng minh sự tồn tại của tập hút đều với lớp phương trình NSV có nhớ
Từ khóa tự do Phương trình
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Dương Toàn
Địa chỉ Đề tài(1): 109000154
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140942
0026
0047EDBB436-977A-4138-9999-ED85A1687FA5
005202108180944
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210818094443|boanhlth|c20210818094308|doanhlth|y20210818093634|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a515|bNG527D
100 |aNguyễn Dương Toàn
245 |aDáng điệu tiệm cận của phương trình Navier - Stokes - Voigt chứa nhớ và ngoại lực doa động : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: GT.TN.2021.20 / |cNguyễn Dương Toàn
260 |aHải Phòng, |c2021
300 |a48tr. ; |c30cm.
520 |aNội dung bao gồm tập hút đều của lớp phương trình Navier - Stokes - Voigt chứa nhớ. Chứng minh sự tồn tại của tập hút đều với lớp phương trình NSV có nhớ
653 |aPhương trình
653 |aToán học
653|aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
700 |aNguyễn Dương Toàn|cTS.|eChủ nhiệm
852|bĐề tài|j(1): 109000154
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000154 Đề tài 515 NG527D Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng