• Luận án - Luận văn
  • NG527TH
    Bạo lực gia đình ở lứa tuổi thiếu niên trên địa bàn quận Kiến An. Thực trạng và giải pháp :
DDC
BBK 301
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Hà
Nhan đề Bạo lực gia đình ở lứa tuổi thiếu niên trên địa bàn quận Kiến An. Thực trạng và giải pháp :Khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Thị Thu Hà hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng :Nxb. Khoa Tâm lý Giáo dục học,2011
Mô tả vật lý 108tr. :12tr. phụ lục ;30cm
Từ khóa tự do Bạo lực gia đình
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Từ khóa tự do Quận Kiến An
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): LA11000954
000 00798nam a2200277 4500
00126792
0022
00427758
008111230s2011 vm| vie
0091 0
039|y20111230104700|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bNG527TH
084|a301
1001 |aNguyễn Thị Thu Hà
24500|aBạo lực gia đình ở lứa tuổi thiếu niên trên địa bàn quận Kiến An. Thực trạng và giải pháp :|bKhoá luận tốt nghiệp / |cNguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Thị Thu Hà hướng dẫn
260 |aHải Phòng :|bNxb. Khoa Tâm lý Giáo dục học,|c2011
300 |a108tr. :|b12tr. phụ lục ;|c30cm
502|aCông tác xã hội. Khoa Tâm lý giáo dục học. Trường Đại học Hải Phòng
653|aBạo lực gia đình
653|aKhóa luận tốt nghiệp
653|aQuận Kiến An
700|aNguyễn Thị Thu Hà|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): LA11000954
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA11000954 Luận án, Luận văn NG527TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào