• Luận án - Luận văn
  • NG527TH
    Đánh giá ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với giá cổ phiếu các Công ty vận tải :
DDC
BBK 336.76
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Hà
Nhan đề Đánh giá ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với giá cổ phiếu các Công ty vận tải :Luận văn thạc sĩ kinh tế; Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Văn Sơn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng :Nxb. Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam,2010
Mô tả vật lý 155tr. ;30cm
Từ khóa tự do Cổ phiếu
Từ khóa tự do Công ti vận tải
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): LA12001002
000 00894nam a2200289 4500
00126840
0022
00427806
008120104s2010 vm| vie
0091 0
039|y20120104153900|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bNG527TH
084|a336.76
1001 |aNguyễn Thị Thu Hà
24500|aĐánh giá ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với giá cổ phiếu các Công ty vận tải :|bLuận văn thạc sĩ kinh tế; Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải / |cNguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Văn Sơn hướng dẫn
260 |aHải Phòng :|bNxb. Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam,|c2010
300 |a155tr. ;|c30cm
502|aTổ chức và quản lý vận tải. Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải. Bộ Giáo dục và đào tạo
653|aCổ phiếu
653|aCông ti vận tải
653|aKinh tế
653|aLuận văn thạc sĩ
700|aNguyễn Văn Sơn|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): LA12001002
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA12001002 Luận án, Luận văn NG527TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào