• Luận án - Luận văn
  • NG527TH
    Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần Sao Thăng Long :
DDC
BBK 334
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Hà
Nhan đề Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần Sao Thăng Long :Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kinh tế vận tải và Dịch vụ / Nguyễn Thị Thu Hà; Vũ Thị Anh Thư hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng :Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh,2017
Mô tả vật lý 77tr. :sơ đồ, bảng biểu ;30cm
Tóm tắt Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần Sao Thăng Long.
Từ khóa tự do Hiệu quả kinh doanh
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Từ khóa tự do Công ti cổ phần Sao Thăng Long
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Anh Thư
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): LA18002678
000 00976nam a2200289 4500
00133915
0022
00435336
008180403s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180403160000|zthutt
041 |avie
044 |avm
082|bNG527TH
084|a334
1001 |aNguyễn Thị Thu Hà
24500|aBiện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần Sao Thăng Long :|bKhóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kinh tế vận tải và Dịch vụ / |cNguyễn Thị Thu Hà; Vũ Thị Anh Thư hướng dẫn
260 |aHải Phòng :|bKhoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh,|c2017
300 |a77tr. :|bsơ đồ, bảng biểu ;|c30cm
502|a. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Trường Đại học Hải Phòng
520 |aĐánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần Sao Thăng Long.
653|aHiệu quả kinh doanh
653|aKhóa luận tốt nghiệp
653|aCông ti cổ phần Sao Thăng Long
700|aVũ Thị Anh Thư|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): LA18002678
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA18002678 Luận án, Luận văn NG527TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào