• Luận án - Luận văn
  • 332.7 L250TH
    Hoàn thiện hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng :
DDC 332.7
Tác giả CN Lê Thế Vinh
Nhan đề Hoàn thiện hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / Lê Thế Vinh; Bùi Bá Khiêm hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 85tr. : bảng, hình minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Phân tích thực trạng hoạt động và đề xuất các biện pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.
Từ khóa tự do Hộ nông dân nghèo
Từ khóa tự do Tín dụng
Từ khóa tự do Hoạt động
Từ khóa tự do Ngân hàng chính sách xã hội
Từ khóa tự do Thủy Nguyên
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Bùi Bá Khiêm
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105001063
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141647
0022
0042ECD8A7A-A3E2-4C19-B1BD-B98C9BF1F8B7
005202302241526
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230224152708|boanhlth|y20230224152538|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a332.7|bL250TH
100 |aLê Thế Vinh
245 |aHoàn thiện hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng : |b Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / |cLê Thế Vinh; Bùi Bá Khiêm hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a85tr. : |bbảng, hình minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aPhân tích thực trạng hoạt động và đề xuất các biện pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.
653 |aHộ nông dân nghèo
653 |aTín dụng
653 |aHoạt động
653|aNgân hàng chính sách xã hội
653|aThủy Nguyên
653|aHải Phòng
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aBùi Bá Khiêm|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105001063
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105001063 Luận án, Luận văn 332.7 L250TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng