• Luận án - Luận văn
  • 658 NG527H
    Hoàn thiện chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư công nghệ Hải Phòng :
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Huy Tuấn
Nhan đề Hoàn thiện chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư công nghệ Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / Nguyễn Huy Tuấn; Nguyễn Thị Hạnh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 65tr. : bảng, hình minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Đánh giá chiến lược và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư công nghệ Hải Phòng
Từ khóa tự do Công ty TNHH tư vấn đầu tư công nghệ Hải Phòng
Từ khóa tự do Chiến lược kinh doanh
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105001064
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141648
0022
00448DB9727-764B-4F49-872D-1D8B21B1AE98
005202302241618
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230224161933|boanhlth|y20230224161819|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bNG527H
100 |aNguyễn Huy Tuấn
245 |aHoàn thiện chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư công nghệ Hải Phòng : |b Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / |cNguyễn Huy Tuấn; Nguyễn Thị Hạnh hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a65tr. : |bbảng, hình minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aĐánh giá chiến lược và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư công nghệ Hải Phòng
653 |aCông ty TNHH tư vấn đầu tư công nghệ Hải Phòng
653 |aChiến lược kinh doanh
653 |aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Hạnh|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105001064
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105001064 Luận án, Luận văn 658 NG527H Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng