• Luận án - Luận văn
  • 332.3 PH513TH
    Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh quận Hải An Hải Phòng :
DDC 332.3
Tác giả CN Phùng Thị Hồng Chuyên
Nhan đề Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh quận Hải An Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / Phùng Thị Hồng Chuyên; Bùi Bá Khiêm hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 85tr. : bảng, hình minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Phân tích, đánh giá hoạt động tín dụng, thực trạng chất lượng tín dụng tại Agribank Hải An - Hải Phòng. Đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng tín dụng tại tại Agribank Hải An - Hải Phòng
Từ khóa tự do Chất lượng
Từ khóa tự do Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Từ khóa tự do Tín dụng
Từ khóa tự do Quận Hải An
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Bùi Bá Khiêm
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105001065
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141649
0022
0042A9AB88F-409E-4615-B6E1-19B76FD90924
005202302281550
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230228155035|boanhlth|c20230228154705|doanhlth|y20230228154618|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a332.3|bPH513TH
100 |aPhùng Thị Hồng Chuyên
245 |aBiện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh quận Hải An Hải Phòng : |bLuận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / |cPhùng Thị Hồng Chuyên; Bùi Bá Khiêm hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a85tr. : |bbảng, hình minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aPhân tích, đánh giá hoạt động tín dụng, thực trạng chất lượng tín dụng tại Agribank Hải An - Hải Phòng. Đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng tín dụng tại tại Agribank Hải An - Hải Phòng
653 |aChất lượng
653 |aNgân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn
653 |aTín dụng
653|aQuận Hải An
653|aHải Phòng
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aBùi Bá Khiêm|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105001065
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105001065 Luận án, Luận văn 332.3 PH513TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng